Hệ thống in và tra cứu hóa đơn điện thử - Đại học Thăng Long

Giới thiệu và những điều cần lưu ý


Từ học kỳ 1 năm học 2016-2017, sinh viên đã nộp học phí sẽ sử dụng hệ thống này để in hóa đơn điện tử đã được ký điện tử bởi Nhà trường
  • Trên thanh thực đơn, vào "Hóa đơn học phí" --> "Tải hóa đơn điện tử"
  • Nếu chưa đăng nhập, hệ thống yêu cầu đăng nhập. Sử dụng tài khoản của hệ thống đăng ký học để đăng nhập
  • Sau khi đăng nhập, tiếp tục chọn "Hóa đơn học phí" --> "Tải hóa đơn điện tử" để theo dõi các lần đóng học phí
  • Từ kỳ 1 năm học 2016 - 2017, sinh viên sẽ "Xem hóa đơn" | "Download hóa đơn" học phí trên trang web này
  • Chỉ những hóa đơn được Nhà trường ký điện tử, sinh viên mới có thể xem và tải được
  • Để kiểm tra xem hóa đơn có hợp lệ không, sau khi tải về, hãy vào trang web http://hddt.einvoice.vn/, làm theo hướng dẫn của trang web.
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng tài vụ - Tầng 1 - Tòa A - Đại học Thăng Long